MEPHI: MOSKOVA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MEPHI (ULUSAL NÜKLEER ARAŞTIRMALAR ÜNİVERSİTESİ)

Her kim yürümeye devam ederse yolu bitirecektir

Şeffaflık, Enternasyonalizm, İnovasyon

Moskova`da bulunan mühendislik alanında dünyaca ün yapmış devlet üniversitesidir. MEPhI ilk olarak 1942`de Moskova Mekanik Savaş Malzemeleri Enstitüsü adıyla kurulmuştur. Çok geçmeden ismi Moskova Makine Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. Enstitünün asıl amacı Sovyet ordusuna atom silahlarını kullanabilecek kalifiye personel yetiştirmekti. Daha sonra ismi 1953` te tekrar değiştirilerek 2003`e kadar kullanılan Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü(MEPhI) olmuştur. 2003`te MEPhI devlet üniversitesi statüsünü alarak günümüzdeki ismine kavuşmuştur.

Eğitim dili Rusçadır. Moskova`nın dışında, MEPhI, Rusya`nın dört bir yanındaki 20 şehirde bulunan 21 yerleşkeye sahiptir. 11 Yüksek Öğretim kurumunu ve 20 kolejini 38.000`in üzerinde öğrenciyi ve 1500`ün üzerinde profesör ve doçenti bir araya getirmekte. Moskova yerleşkesinde 8.000 öğrenci ve 800 fakülte vardır. MEPhI global bir üniversitedir. Avrupa Bologna Eğitim Sürecinine katıldı ve şimdi BS, MS ve doktora programları sunmakta. Aynı zamanda CDIO (kavramak, tasarım, uygulamak ve işletmek), ENEN (Avrupa nükleer Eğitim ağı), STAR-NET (nükleer teknolojide Eğitim ve öğretim için bölgesel ağ) gibi uluslararası toplulukların bir üyesidir ve İngilizce programları ve kursları giderek artan sayıda sunmakta. MephI, barışçıl amaçlarla Atom Enerjisi kullanma alanında personelin eğitimi, değişimlere adaptasyonu ve ileri düzeyde eğitimi için BDT üye devletlerinin de faydalandığı temel organizasyondur. Üniversitenin kurucularından Cherenkov tarafından keşfedilen “blue glow” ile üniversitenin kendi araştırma reaktörü vardır. MEPhI Türkiye, Vietnam, Ürdün, Moğolistan, Letonya, Karadağ, Bulgaristan ve Amerika Birleşik Devletleri`nden lisans ve yüksek lisans eğitimine gelen öğrencilere sahiptir.

 

Bugün, MEPhI beş ana bölümden (fakülte) oluşmaktadır:

 

 • Deneysel ve teorik fizik
 • Fizik ve Teknoloji
 • Sibernetik ve Bilişim güvenliği
 • Otomatiğin ve elektronik
 • Yüksek Teknoloji Yönetimi ve Ekonomi

 

Akademik birimleri de aşağıda görebilirsiniz:

 

 • Kimyasal Fizik Malzeme Bilimi
 • Molekül Fiziği Entelektüel Kontrol Sistemleri
 • Bilgi Sistemleri ve Teknoloji
 • Banka Sistemlerinin Bilgi Güvenliği
 • Finansal Yönetim
 • İş Projeleri Yönetimi
 • Uygulamalı Süper iletkenlik
 • Teorik Nükleer Fizik
 • Muhasebe ve Denetim
 • Uygulamalı Nükleer Fizik
 • Sistem Analizi
 • Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri
 • Bilgisayar Hukuku
 • Yoğun Madde Fiziği
 • Kriptoloji ve Ayrık Matematik
 • Sibernetik Siber Güvenlik Yüksek Teknoloji Sistemlerin Tasarımı ve Mühendisliği Parçacık Fiziği
 • Deneysel Nükleer Fizik ve Kozmo Fizik
 • Mali Takip
 • Sosyal Sistemlerde Bilgi Teknolojileri
 • Nükleer Fizikte Enstrumantasyon
 • Uluslararası İlişkiler
 • Sistemlere Matematiksel Destek
 • Katı Hal ve Nano Sistemler Fiziği
 • Plazma Fiziği
 • Stratejik Bilgi Araştırmaları
 • Sistem Analizi
 • Nükleer Reaktörlerin Teorik ve Deneysel Fiziği
 • Sıcaklık Fiziği

 

MEPhI alanında uzman öğretmenleriyle benzersiz bir eğitim sistemi olarak adlandırılan ‘’Phystech System” yöntemiyle eğitimini vermektedir. Bu yöntemle beraber her öğrencinin kendi kişisel eğitim planı oluşturulur. Öğrenciler ikinci ve üçüncü yıllarında bilimsel bir çalışmaya katılırlar. Öğrencinin mezuniyet dönemine doğru da almış olduğu teorik bilgilerinin yanı sıra deneysel bilgilerini yeterli mühendislik bilgisiyle kullanması amaçlanır. Moskova Fizik ve Teknoloji Üniversitesi’nde 1 yıl hazırlık + 5.5 yıl uzmanlık eğitimi verilmektedir. İlk üç senesi matematik, fizik ve İngilizce olmak üzere üç ana dalda temel zorunlu dersler verilir. İlk üç sene diğer fakülteler arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Igor Tamm, Ilya Frank, Pavel Alekseyevich, Cherenkov gibi Nobel Ödülü almış mezunları ve nice ünlü bilim adamı yetiştirmiş bu üniversitede eğitim almak isterseniz danışmanlarımıza ulaşbilirsiniz