TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV

Kiev Ulusal Taras Shevchenko Üniversitesi 1834 yılında eğitime başlamıştır. Eğitime başladığı yıl sadece felsefe fakültesi vardı. Şu anda üniversitede yaklaşık 20 bin öğrenci eğitim görmektedir.

Kiev Ulusal Taras Shevchenko Üniversitesi çatısı altında 14 fakülte vardır. 120 ülkeden bu güne kadar 20 binden fazla yabancı öğrenci mezun olmuştur.

Kiev Taras Shevchenko Ulusal Üniversitesi bugün ayrı bir görüş ve araştırma profili ile klasik bir üniversiteden daha çok önde gelen çağdaş akademik ve eğitim merkezidir.

Bir araştırma Üniversitesi olan Taras Shevchenko üniversitesi, yüksek statüye sahip çok sayıda akademik eğitmenleriyle başarıyı desteklenmektedir.

Taras Shevchenko Ulusal Üniversitesi eğitimcileri Devlet Bilim ve Teknoloji Ukrayna Ödülü ve Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Ödülleri ile başarılarını taçlandırmıştır.

Fakülte ve Enstitüler

Kiev Taraş Shevchenko Üniversitesi

Biyoloji Fakültesi

Biyokimya

Biyofizik

Botanik

Viroloji

Genel ve Moleküler Genetik

Zooloji

Ekoloji

Mikrobiyoloji

İnsan ve Hayvan Fizyolojisi

Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi

Sitoloji, Histoloji ve Biyolojik Gelişim

Jeoloji Fakültesi

Genel ve Tarihsel Jeoloji

Mineraloji, Jeokimya ve Petroloji

Maden Yakıtları Jeolojisi

Petrol Jeolojisi

Hidroloji ve Jeoloji Mühendisliği

Jeofizik

Coğrafya Fakültesi

Fiziksel Coğrafya ve Jeoloji

Meteoroloji ve Klimatoloji

Jeomorfoloji ve Paleografi

Ekonomik ve Sosyal Coğrafya

Dinsel Coğrafya ve Turizm

Jeodezi ve Kartografi

Hidroloji ve Hidrokimya

İktisat Fakültesi

Teorik ve Uygulamalı İktisat

İktisat Teorisi

Uluslar arası Ekonomi

Yenilikçi ve Yatım Faaliyetlerin Yönetimi

Muhasebe ve Denetim

Finans

Sigorta ve Risk Yönetimi

Ekolojik Yönetim Girişimcilik

İstatistik ve Demografi

Girişimcilik

Tarih Fakültesi

Slav Tarihi

Modern ve Yabancı ülkelerin Çağdaş Tarihi

Antik ve Ortaçağ

Rusya Tarihi

Arkeoloji ve Müzecilik

Arşiv çalışmaları ve Özel Tarih Bilimi

Yerel Tarih ve Etnoloji

Mekanik ve Matematik Fakültesi

Cebir ve Matematiksel Mantık

Genel Matematik

İntegral ve Diferansiyel Denklemler

Matematiksel Analiz

Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik

Radyofizik Fakültesi

Yarıiletken Elektroniği

Elektrik

Fiziksel Elektronik

Kriyojeni ve Mikro Elektronik

Kuantum Radyofizik

Matematik ve Kuramsal Radyofizik

Tıbbi Radyofizik

Sibernetik Fakültesi

Operasyon Araştırma

Bilgi Sistemleri

Matematiksel Bilişim

Komplike Sistem Modelleme

Hesaplamalı Matematik

Uygulamalı İstatistik

Sistem Analizi ve Karar verme

Teorik Sibernetik

Teori ve Programlama teknolojisi

Psikoloji Fakültesi

Genel ve Örgütsel Psikoloji

Klinik Psikoloji ve Psikolojik Teşhis

Pedagoji

Sosyal Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Sosyoloji Fakültesi

Endüstriyel Sosyoloji

Sosyal Araştırma Teknikleri ve Metodolojisi

Sosyal Yapılar ve Sosyal İlişkiler

Teori ve Sosyoloji Tarihi

Fizik Fakültesi

Deneysel Fizik

Metal Fiziği

Moleküler Fizik

Nükleer Fizik

Optik

Uzay Fiziği ve Astronomi

Fizik