Common European Framework of Reference for Languages kısaltması  ‘CEFR’ ‘dir. Yabancı dil eğitiminde amaçların, içeriğin ve yöntemlerin açık bir şekilde tanımlanması için ortak bir temel sağlamak üzere geliştirilmiştir.

CEFR, Avrupa genelinde dil öğretim programlarının, müfredat kılavuzlarının, sınavların, ders kitaplarının vb. hazırlanması için ortak bir temel sağlar. İletişim için bir dili kullanmak, dil öğrenenlerinin ne yapması gerektiğini ve etkili bir şekilde hareket edebilmek için hangi bilgi ve becerileri geliştirmek zorunda olduklarını kapsamlı bir şekilde açıklar. Açıklama ayrıca, dilin öğrenildiği kültürel bağlamı da kapsar. Öğrencilerin öğrenmenin her aşamasında ve yaşam boyu ilerlemelerinin ölçülmesini sağlayan yeterlilik düzeylerini de tanımlar.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR)  yirmi yılı aşkın araştırmaların sonucunda dil öğretim programlarının ve müfredat kılavuzlarının hazırlanması, öğretme ve öğrenme materyallerinin tasarımı ve yabancı dil yeterliliğinin değerlendirilmesi için şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bir temel sağlamak üzere tasarlanmıştır. CEFR, birden fazla bağlamda tüm diller için uygulanabilir olması yönüyle önemli bir dönüm noktası olmuştur. 2001 yılından bu yana Avrupa genelinde ve diğer kıtalarda kullanılmaktadır.

Dil öğrenme topluluklarında, bireylerin bir dildeki seviyeleri hakkında konuşurken belirli terimler kullandığını duyuyoruz. ‘’B1 seviyesinde İngilizce konuşuyorum. Almancada A2 seviyesindeyim gibi…’’ Bu tanımlayıcılar CEFR sistemindeki beceri düzeyleridir ve dil öğrenenler tarafından bir dilde yeteneklerini ölçmek için kullanılırlar.

Temel amacı, sınav sağlayıcılarına, sınavlarını CEFR ile ilgili olarak konumlandırmak için iyileştirmelerine, kümülâtif bir süreçte şeffaf, pratik prosedürler geliştirmelerine, uygulamalarına ve raporlamalarına yardımcı olmaktır. Bunlar; değerlendirmeleri CEFR ile ilişkilendirme alanındaki yeterliliklerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, sınav sağlayıcıları konusunda şeffaflığın arttırılmasını teşvik etmek, resmi/gayri resmi ulusal ve uluslararası kurum ve uzman ağlarının geliştirilmesini teşvik etmek…

CEFR Seviyeleri Nelerdir?

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), bir dil içindeki yeteneğinizi geliştirmek için uluslararası bir standarttır. Avrupa Konseyi tarafından kurulmuştur ve dil yeteneğini kanıtlamayı amaçlamaktadır.

CEFR A1 en düşük, C2 en yüksek olmak üzere altı geniş yetenek seviyesini tanımlar; A1, A2, B1, B2, C1 ve C2’dir. Bu seviyelerle, yaklaşık 40 farklı dilde yeteneğinizi kolayca tanımlayabilirsiniz. Altı referans seviyesi, bir bireyin dil yeterliliğini derecelendirmek için küresel standart olarak kabul edilmektedir.

Seviyeler genellikle dil öğrenenler tarafından dört farklı metod kullanılır; bir dili konuşma, okuma, yazma ve dinleme yeteneklerini açıklamak için kullanılır. Ancak seviyelerini resmi hale getirmek isteyenler için sınavlar ve sertifikalar da mevcuttur.

A1 | Beginner

A1 CEFR seviyesinde, bir dil öğrenicisi şunları yapabilir:

 • Somut ihtiyaçları karşılamak için çok temel ifadeleri anlar ve kullanabilirsiniz.
 • Kendisini tanıtır ve diğerlerine kişisel detaylar hakkında sorular sorabilirsiniz.
 • Diğer kişi yavaş ve net konuştuğu sürece etkileşimde bulunabilirsiniz.

A2 | Elementary

A2 CEFR seviyesinde, bir dil öğrenicisi şunları yapabilir:

 • Alışveriş, aile, iş vb. gibi alanlarda sık kullanılan ifadeleri anlayabilirsiniz.
 • Rutin işlerinizi anlatabilir ve doğrudan bilgi alışverişini içeren konuşmaları anlayabilirsiniz.
 • Acil ihtiyaç konularını basit terimlerle açıklayabilirsiniz.

B1 | Intermediate

B1 CEFR seviyesinde, bir dil öğrenicisi şunları yapabilir:

 • Aile, iş, okul veya eğlence ile ilgili konuları anlamanıza yardımcı olur.
 • Kişisel ilgi alanlarınızla ilgili basit metinler oluşturun.
 • Dilin konuşulduğu bir alanda seyahat ederken ortaya çıkabilecek çoğu durumla başa çıkabilirsiniz.
 • Deneyimleri, olayları, hayalleri ve istekleri kısaca fikir ve planları açıklayabilirsiniz.

B2 | Upper Intermediate

B2 CEFR seviyesinde, bir dil öğrenicisi şunları yapabilir:

 • Uzmanlık alanındaki teknik tartışmalar da dâhil olmak üzere, hem somut hem de soyut konularda karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlayabilirsiniz.
 • Ana dili İngilizce olan kişilerle düzenli etkileşim kurabilirsiniz.
 • Çeşitli konularda ayrıntılı metinler üretebilirsiniz.

C1 | Advanced

C1 CEFR seviyesinde, bir dil öğrenicisi şunları yapabilir:

 • Çok daha uzun ve daha zorlu metinleri veya sohbetleri anlayabilirsiniz.
 • Dili sosyal, akademik veya profesyonel amaçlar için etkili bir şekilde kullanmanıza imkân sağlar.
 • Karmaşık konular hakkında iyi yapılandırılmış ve ayrıntılı metinler oluşturabilirsiniz.

C2 | Proficiency

C2 CEFR seviyesinde, bir dil öğrenicisi şunları yapabilir:

 • Okunan veya duyulan hemen hemen her şeyi kolayca anlayabilirsiniz.
 • Farklı sözlü ve yazılı kaynaklardan gelen bilgileri özetleyebilir, tutarlı bir sunumda argümanları ve hesapları yeniden oluşturabilirsiniz.
 • Karmaşık durumlarda akıcı bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz.

CEFR Ne Zaman Önemlidir?

Okul kabulleri, üniversite giriş şartları, özgeçmişinizde  veya diğer yabancı dil seviye referanslarında CEFR seviyelerinin kullanılması tavsiye edilir. CEFR sertifikası çok kullanışlıdır ve süresi dolmaz.

Dil okulu seçerken de, dil seviyenizi belirleyecek uluslararası alanda kabul gören IELTS, TOEFL, Cambridge gibi İngilizce sınavlarına girerken de dikkat etmeniz gereken bir noktadır.  CEFR İngilizce seviyeleri, tüm modern İngilizce dil kitapları ve İngilizce dil okulları tarafından kullanılmaktadır.

 

CEFR standartlarında yabancı dil eğitimi veren kurslar hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  0212 556 81 88 ya da [email protected]