WESTERN NEW ENGLAND UNIVERSITY

 

UNDERGRADUATE LİSANS
– Accounting – Muhasebe
– Actuarial Science – Aktüeryal bilim
– Advertising – Reklam
– American Studies – Amerikan Araştırmaları
– Arts and Entertainment – Sanat ve Eğlence
– Biology – Biyoloji
– Biomedical Engineering – Biyomedikal mühendisliği
– Business Analytics and Information Management – Business Analytics ve Bilgi Yönetimi
– Chemistry – Kimya
– Civil Engineering – İnşaat mühendisliği
– Communication – İletişim
– Computer Engineering – Bilgisayar Mühendisliği
– Computer Science – Bilgisayar Bilimi
– Creative Writing – Yaratıcı Yazarlık
– Criminal Justice – Ceza Adaleti
– Economics – Ekonomi
– Education – Eğitim
– Electrical Engineering – Elektrik Mühendisliği
– English – İngilizce
– Entrepreneurship – Girişimcilik
– Finance – Maliye
– Forensic Biology – Adli Biyoloji
– Forensic Chemistry – Adli Kimya
– General Business – Genel iş
– Health Sciences – Sağlık Bilimleri
– History – Tarih
– Industrial Engineering – Endüstri Mühendisliği
– Information Technology – Bilgi Teknolojisi
– International Business – Uluslararası iş
– International Studies – Uluslararası öğrenciler
– Law and Society – Hukuk ve Toplum
– Management – Yönetim
– Management and Leadership – Yönetim ve Liderlik
– Marketing – Pazarlama
– Marketing Communication – Pazarlama iletişimi
– Mathematical Sciences – Matematik Bilimleri
– Mechanical Engineering – Makine Mühendisliği
– Neuroscience – Neuroscience
– Pharmaceutical Business – İlaç İş
– Philosophy – Felsefe
– Political Science – Politika Bilimi
– Pre-optometry – Ön optometri
– Pre-pharmacy – Ön eczane
– Pre-physician Assistant – Ön hekim Yardımcısı
– Physician Assistant Studies- Freshman only (five-year B.S./M.S.)* – Hekim Yardımcısı Studies- Freshman sadece (beş yıllık BS / MS) *
– Social Work – Sosyal iş
– Sociology – Sosyoloji
– Sport Management – Spor Yönetimi
GRADUATE MEZUN OLMAK
– Accounting (M.S.) – Muhasebe (MS)
– Applied Behavior Analysis (M.S.) – Uygulamalı Davranış Analizi (MS)
– Behavior Analysis (Ph.D.) – Davranış Analizi (Ph.D.)
– Business Administration (M.B.A.) – İşletme (MBA)
– Communication (MA) – İletişim (MA)
– Creative Writing (M.A.) – Yaratıcı Yazarlık (MA)
– Curriculum and Instruction (M.Ed.) – Eğitim Programları ve Öğretim (M.Ed.)
– Electrical Engineering (M.S.) – Elektrik Mühendisliği (MS)
– Elementary Education (M.Ed.) – İlköğretim (M.Ed.)
– Engineering Management (M.S.) – Mühendislik Yönetimi (MS)
– Engineering Management (P.h.D.) – Mühendislik Yönetimi (Doktora)
– English for Teachers (M.Ed.) – Öğretmenler için İngilizce (M.Ed.)
– Mathematics for Teachers (M.Ed.) – Öğretmenler için Matematik (M.Ed.)
– Mechanical Engineering (M.S.) – Makine Mühendisliği (MS)
– Organizational Leadership (M.S.) – Örgütsel Liderlik (MS)
– Combined Degrees – Kombine Derece
– 3+3 Law Program – 3 + 3 Hukuk Programı
– Five-year Bachelor/ MBA – Beş yıllık Lisans / MBA
– Five-year Bachelor/ MSA – Beş yıl Lisans / MSA
– Five-year Bachelor/ MSEM – Beş yıl Lisans / MSEM
– Five-year Bachelor/ MSOL – Beş yıl Lisans / MSOL
– Five-year BSEE/ MSEE – Beş yıl BSEE / MSEE
– Five-year BSME/ MSME – Beş yıl BSME / MSME
– JD/MBA – JD / MBA
– JD/MSA – JD / MSA
– JD/MSEM – JD / MSEM
– JD/MSOL – JD / MSOL
– MSEM/MBA – MSEM / MBA
– PharmD/MBA
– Six-year Engineering/ Law
– PharmD/MSOL
LİSANS DOĞRUDAN * LİSANSÜSTÜ DOĞRUDAN *
32.445 $ akademik yıl başına. 30.900 $ akademik yıl başına.
* Ders 2015 ve 2016 için yaklaşık olarak verilmiştir ve program veya kredi sayısına göre değişebilir
  • Kuruluş: 1919
  • Yer: Springfield, Massachusetts
  • Bölümleri ve Programlar: Lisans ve Yüksek Lisans: 70+
  • En Popüler Bölümleri: İşletme, Yönetim, Pazarlama, Mühendislik, Anayurt Güvenliği, Kolluk, Psikoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Neuroscience.
  • Öğrenci Nüfus: 3800
  • Öğrenci-Fakülte Oranı: 14: 1
  • Akreditasyon: Okullar ve Kolejler, AACSB, ABET New England Association
  • Yakın: Forest Park Boston, Hayvanat Bahçesi, Basketball Hall of Fame
  • Web sitesi: www.wne.edu