WESTERN NEW ENGLAND UNIVERSITY

 

UNDERGRADUATELİSANS
– Accounting– Muhasebe
– Actuarial Science– Aktüeryal bilim
– Advertising– Reklam
– American Studies– Amerikan Araştırmaları
– Arts and Entertainment– Sanat ve Eğlence
– Biology– Biyoloji
– Biomedical Engineering– Biyomedikal mühendisliği
– Business Analytics and Information Management– Business Analytics ve Bilgi Yönetimi
– Chemistry– Kimya
– Civil Engineering– İnşaat mühendisliği
– Communication– İletişim
– Computer Engineering– Bilgisayar Mühendisliği
– Computer Science– Bilgisayar Bilimi
– Creative Writing– Yaratıcı Yazarlık
– Criminal Justice– Ceza Adaleti
– Economics– Ekonomi
– Education– Eğitim
– Electrical Engineering– Elektrik Mühendisliği
– English– İngilizce
– Entrepreneurship– Girişimcilik
– Finance– Maliye
– Forensic Biology– Adli Biyoloji
– Forensic Chemistry– Adli Kimya
– General Business– Genel iş
– Health Sciences– Sağlık Bilimleri
– History– Tarih
– Industrial Engineering– Endüstri Mühendisliği
– Information Technology– Bilgi Teknolojisi
– International Business– Uluslararası iş
– International Studies– Uluslararası öğrenciler
– Law and Society– Hukuk ve Toplum
– Management– Yönetim
– Management and Leadership– Yönetim ve Liderlik
– Marketing– Pazarlama
– Marketing Communication– Pazarlama iletişimi
– Mathematical Sciences– Matematik Bilimleri
– Mechanical Engineering– Makine Mühendisliği
– Neuroscience– Neuroscience
– Pharmaceutical Business– İlaç İş
– Philosophy– Felsefe
– Political Science– Politika Bilimi
– Pre-optometry– Ön optometri
– Pre-pharmacy– Ön eczane
– Pre-physician Assistant– Ön hekim Yardımcısı
– Physician Assistant Studies- Freshman only (five-year B.S./M.S.)*– Hekim Yardımcısı Studies- Freshman sadece (beş yıllık BS / MS) *
– Social Work– Sosyal iş
– Sociology– Sosyoloji
– Sport Management– Spor Yönetimi
GRADUATEMEZUN OLMAK
– Accounting (M.S.)– Muhasebe (MS)
– Applied Behavior Analysis (M.S.)– Uygulamalı Davranış Analizi (MS)
– Behavior Analysis (Ph.D.)– Davranış Analizi (Ph.D.)
– Business Administration (M.B.A.)– İşletme (MBA)
– Communication (MA)– İletişim (MA)
– Creative Writing (M.A.)– Yaratıcı Yazarlık (MA)
– Curriculum and Instruction (M.Ed.)– Eğitim Programları ve Öğretim (M.Ed.)
– Electrical Engineering (M.S.)– Elektrik Mühendisliği (MS)
– Elementary Education (M.Ed.)– İlköğretim (M.Ed.)
– Engineering Management (M.S.)– Mühendislik Yönetimi (MS)
– Engineering Management (P.h.D.)– Mühendislik Yönetimi (Doktora)
– English for Teachers (M.Ed.)– Öğretmenler için İngilizce (M.Ed.)
– Mathematics for Teachers (M.Ed.)– Öğretmenler için Matematik (M.Ed.)
– Mechanical Engineering (M.S.)– Makine Mühendisliği (MS)
– Organizational Leadership (M.S.)– Örgütsel Liderlik (MS)
– Combined Degrees– Kombine Derece
– 3+3 Law Program– 3 + 3 Hukuk Programı
– Five-year Bachelor/ MBA– Beş yıllık Lisans / MBA
– Five-year Bachelor/ MSA– Beş yıl Lisans / MSA
– Five-year Bachelor/ MSEM– Beş yıl Lisans / MSEM
– Five-year Bachelor/ MSOL– Beş yıl Lisans / MSOL
– Five-year BSEE/ MSEE– Beş yıl BSEE / MSEE
– Five-year BSME/ MSME– Beş yıl BSME / MSME
– JD/MBA– JD / MBA
– JD/MSA– JD / MSA
– JD/MSEM– JD / MSEM
– JD/MSOL– JD / MSOL
– MSEM/MBA– MSEM / MBA
– PharmD/MBA
– Six-year Engineering/ Law
– PharmD/MSOL
LİSANS DOĞRUDAN *LİSANSÜSTÜ DOĞRUDAN *
32.445 $ akademik yıl başına.30.900 $ akademik yıl başına.
* Ders 2015 ve 2016 için yaklaşık olarak verilmiştir ve program veya kredi sayısına göre değişebilir
  • Kuruluş: 1919
  • Yer: Springfield, Massachusetts
  • Bölümleri ve Programlar: Lisans ve Yüksek Lisans: 70+
  • En Popüler Bölümleri: İşletme, Yönetim, Pazarlama, Mühendislik, Anayurt Güvenliği, Kolluk, Psikoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Neuroscience.
  • Öğrenci Nüfus: 3800
  • Öğrenci-Fakülte Oranı: 14: 1
  • Akreditasyon: Okullar ve Kolejler, AACSB, ABET New England Association
  • Yakın: Forest Park Boston, Hayvanat Bahçesi, Basketball Hall of Fame
  • Web sitesi: www.wne.edu