UNIVERSITY OF STRATHCLYDE GLASGOW

Strathclyde Üniversitesi`nde 22.000’den fazla öğrenci dünyanın en seçkin eğitim merkezlerinden birinde olma şansına erişmektedir.  Ayrıca üniversite 5.000’e yakın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapar.  

Üniversite, dünya çapında araştırmaları ve endüstri ile arasındaki güçlü bağlarıyla meşhurdur. 

Strathclyde Üniversitesi mezunları kariyerlerinin devamı için işverenler ile güçlü bir bağlantıya sahiptir.   Birleşik Krallık’ta Muhasebe ve Finansman alanında 1., Mimarlık alanında 5., İş Etütleri alanında 5., İnşaat Mühendisliği alanında 9., Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 4. Üniversitedir.  Ayrıca Turizm alanında 5., Makine Mühendisliği alanında 8., Farmakoloji ve Eczacılık alanında 3., Sosyal Politika alanında 1., Sosyal Çalışma alanında ise 7. Üniversitedir (Times ve Sunday Times Good University Guide 2018)

University of Strathclyde Glasgow, mükemmel ve yenilikçi öğretim ve öğrenme teknolojileri tesisleri sunmaktadır. Strathclyde Üniversite mezunlarının ayak izlerini takip edin. Onların çalışmaları dünya çapında büyük bir etkiye sahiptir. Ünlü mezunlar arasında televizyon mucidi John Logie Baird ve parmak izi tanıma yazılımının yaratıcısı Henry Faulds yer almaktadır.

Strathclyde Üniversitesi’nin sanayi ve kamu sektörlerinin yanında sivil toplum kuruluşları ile de güçlü bağları vardır. Ortakları hem yerel hem de evrenseldir.  Kampüsteki Teknoloji ve İnovasyon Merkezi birçok şirkete ev sahipliği yapmaktadır.  

GlaxoSmithKline,  AstraZeneca,  SSE,  ScottishPower ve Weir Group` u gibi şirketler bunlardan bir kaçıdır.

Bu öncü teknoloji üniversitesi, Birleşik Krallık`ın en büyük şehirlerinden biri olan Glasgow,  İskoçya’da bulunmaktadır.  Birleşik Krallık`ın en büyük, en dinamik ve en arkadaş canlısı şehirlerinden biri olan Glasgow’un merkezinde yaşamak ve çalışmak, çalışmalarınız için mükemmel dengeli bir konum sağlayacaktır. 

Üniversitede uluslararası öğrencilerin hazırlıkları için 2 program mevcuttur.

International Year One

International Year One, Akademik İngilizce alanında eksik olan öğrenciler içindir. Öğretim görecek öğrenciler seçtikleri ülkede bir sene öğrenim görür ve bir seneyi tekrardan okumak zorunda kalmazlar. Öğrenciler öğrenim görürken aynı zamanda kendilerini akademik beceriler alanında geliştirir,  ülkeyi tanır ve ülkedeki vatandaşların bakış açılarını benimserler.  Bu programda 1 bölüm mevcuttur. 3 dönemliktir.

Business Administration
 • Akademik İngilizce Becerileri (Academic English Skills)
 • Muhasebe ve Finans ( Accounting and Finance)
 • Ekonomi bilimi (Economics)
 • Bağlamda Küresel İş (Global Business in Context)
 • Eylemde Pazarlama (Marketing in Action)
 • İşletme ve Karar Verme için Matematik (Mathematics for Business and Decision Making)
 • Organizasyondaki insanlar (People in Organisation)
 • Kişisel Farkındalık, İletişim ve İstihdam Becerileri (Personal Awareness, Communication and Employability Skills)

Pre-Masters

Pre-Masters, yüksek lisans okuyacak öğrenciler içindir. Yüksek lisansa akademik İngilizce ve akademik beceriler yönünden kendini eksik hisseden kişiler katılmaktadır. Bu programın amacı; öğrenciyi akademik İngilizce ve beceri alanında geliştirirken aynı zamanda ülkede ki vatandaşların görüşlerine adapte olmak ve onlar gibi düşünmektir. Bu programda 2 bölüm mevcuttur.  Bölümler iki dönemliktir.

Business and Social Studies
 • Akademik İngilizce becerileri (Academic English Skills)
 • Uygulamalı akademik metin yazma becerileri (Applied Academic Writing Skills)
 • İş ve Sosyal araştırmalar için Matematik (Mathematics for Business and Social Studies)
 • İş ve Sosyal çalışmalar için araştırma metodları (Research Methods for Business & Social Studies)
 • İş ve Sosyal çalışmalar için araştırma projeleri (Research Project for Business and Social Studies)
 • İş ve Sosyal çalışmalar için İstatistik (Statistics for Business and Social Studies)

Engineering and Science
 • Akademik İngilizce becerileri (Academic English Skills)
 • Uygulamalı akademik metin yazma becerileri (Applied Academic Writing Skills)
 • Mühendislik ve Fen Bilimleri için Matematik ( Maths for Engineering and Science)
 • Mühendislik ve Fen Bilimleri için Araştırma Yöntemleri (Research methods for Engineering and Science)
 • Mühendislik ve Fen Bilimleri için Araştırma Projesi (Research Project for Engineering and Science)
 • Mühendislik ve Fen Bilimleri  için  İstatistikleri (Statistics for Engineering and  Science)

 

Program Başlangıç Tarihleri

International year One
 • Eylül/2018                   Ocak/2019

Pre-Masters
 • Ocak/2019                      Nisan/2019

 

International  Year One  için giriş şartları

 • UKVI için IELTS 5.5 (Writing min. 5.5)
 • Lise diploma GPA 3.4

Pre-Master giriş şartları

 • IELTS 5.0 (Tüm alanlarda 5.0)
 • Herhangi bir üniversiteden diploma GPA 2.1

 

Ücretler

 • International Year One BBA( 3 terms)                                £12,860
 • Pre-Masters Business and Social Studies (2 terms)         £8,850
 • Pre-Masters Science and Engineering (2 terms)               £9,300

 

Glasgow Strathclyde Üniversitesinde eğitim almak, Aktif Yurtdış Eğitim`in danışmanlığından faydalanmak ve daha pek çok farklı konu için :

  0212 556 81 88 ya da [email protected]