Charles Üniversitesi, sadece Prag’da değil, diğer şehirlerde de pek çok farklı yere dağılmıştır. Bu durum ışığında, üniversite gelecekte mini kampüslerin geliştirilmesine odaklanmayı planlamaktadır.
Üniversitenin stratejik kalkınma hedefleri, sadece Çek yüksek öğrenimindeki gelişmelere yanıt vermek için değil, aynı zamanda bu gelişmeleri etkilemede pro-aktif bir rol oynamak için iyi hazırlanmış olması gerektiği anlamına gelir. Dahası, Üniversitenin devam eden gelişimi, iki paralel gereklilik arasında dikkatlice değerlendirilmiş bir denge sağlamayı gerekli kılmaktadır: bir yandan artan bölüm sayısı ve üniversitenin çeşitli fakülteleri ve merkezlerinde izlenen faaliyetlerin genişlemesidir.

Charles Üniversitesi, Bohemya Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru IV.Charles’ın yönetimi sırasında 1348 yılında kurulmuştur. Bologna ve Paris’teki üniversiteler üzerinde modellendiğinde hızla uluslararası üne kavuşmuştur. Başlangıçta dört fakültesi vardı: teoloji, liberal sanatlar, hukuk ve tıp. Çek akademik topluluğunun statüsü, Charles’ın oğlu Kral Wenceslas IV altında güçlendirildi.

Üniversite, Hussite reformist hareketi sırasında (Reformasyondan önce) dönüşüm geçirdi. Bunu izleyen sosyal ve politik devrim sırasında, üniversite yalnızca bir fakülteye indirildi – Liberal Sanatlar Fakültesi (Facultas artium liberalium), daha sonraki Reform akademileri için bir prototip haline geldi. Habsburg İmparatoru II. Rudolf, Prag’ı üniversitenin sarayla birlikte geliştiği bir kültür metropolüne dönüştürdü.

1848-49 reformlarının ardından, üniversite modern bir yüksek öğretim kurumu biçimini almaya başladı. 1882’de, Çek Ulusal Uyanışının zirvesinde, Prag’daki Charles-Ferdinand Üniversitesi iki kuruma bölündü: Çekçe ve Almanca.
20. yüzyılın başında, her iki üniversite de yüksek bir akademik standart elde etti. Alman Üniversitesi’ndeki profesörlerden biri teorik fizikçi Albert Einstein’dı. Çek Üniversitesi’ndeki akademik kadro, ulusal kurtuluş sürecinde önemli bir rol oynayan saygın figürleri içeriyordu – özellikle 1918’de Çekoslovakya’nın ilk Cumhurbaşkanı olan Profesör Tomáš G. Masaryk.

Bağımsızlıktan sonra Çek üniversitesine verilen isim Charles Üniversitesi, onu dünyanın en prestijli akademik ve araştırma kurumları ile aynı seviyeye getiren sonuçlar elde etti.
Charles Üniversitesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar faaliyetlerine devam edemedi. Nazi Alman İmparatorluğu’nun sona ermesiyle, 1939’da Reich üniversiteleri ittifakına katılan Prag’daki Alman Üniversitesi de sona erdi.

Modern üniversite hayatı, güçlü bir şekilde uluslararası işbirliğinden yararlanarak gelişmeye başladı. Misyonunun bilincinde olan Charles Üniversitesi, akademik işbirliğini beslemeye devam ediyor ve geniş bir Avrupa ve küresel program yelpazesinde aktif bir rol oynuyor.

Charles Üniversitesi’ndeki eğitim sistemi, Üniversitenin uluslararası yüksek öğretim kurumları topluluğuna entegrasyonunu en üst düzeye çıkarmak ve öğrenci hareketliliğini desteklemek için tasarlanmıştır.
Sistem, farklı derece programları arasında esnek öğrenme yolları yaratır – yalnızca Charles Üniversitesi’nin fakülteleri tarafından sağlanan programlar değil, aynı zamanda diğer üniversiteler tarafından yürütülen programlar (yurtdışındaki kurumlar dahil). Sistem üç kademede organize edilmiştir: Lisans derecesi programları, devam eden yüksek lisans programları ve doktora programları.

Charles Üniversitesi’ndeki eğitimin kalitesi en yüksek Avrupa standartlarını karşılar. Üniversitenin devam eden tüm yüksek lisans programları, programların yapısına ve Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) entegrasyonuna yansıyan Avrupa eğitiminin Bologna sisteminin gerekliliklerine uygun olarak akredite edilmiştir.
İngilizce öğretilen çok çeşitli kurslar ile Charles Üniversitesi, yurt dışından gelen öğrenciler için teşvik edici fırsatlar sunar.

Nitelikli akademik kadrosu, mükemmel tesisleri ve son teknoloji altyapısı sayesinde Üniversite, öğrencilere çok çeşitli eğitim seçenekleri ve hizmetler sunmaktadır. Eğitim standartları ve öğrencilerin mezuniyet sonrası yaşamları ve kariyerleri için nasıl donatıldıkları, Charles Üniversitesi’nin dünya üniversitelerinin lig tablolarında sürekli olarak yüksek sıralamasına yansıyor.

Üniversiteye ait fakülteler:

Katolik İlahiyat Fakültesi
Protestan İlahiyat Fakültesi
Hussite İlahiyat Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İlk Tıp Fakültesi
İkinci Tıp Fakültesi
Üçüncü Tıp Fakültesi
Plze Tıp Fakültesi
Hradec Králové Tıp Fakültesi
Hradec Králové Eczacılık Fakültesi
Sanat Fakültesi
Bilim Fakültesi
Matematik ve Fizik Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi
Beşeri Bilimler Fakültesi

Lisans derecesi (genellikle 3 yıl)
Yüksek Lisans derecesi (genellikle 2 yıl)
Doktora (3-4 yıl)

Lisans programları
Charles Üniversitesi’ndeki Lisans derecesi programları, öğrencilere devam eden Yüksek Lisans programlarında çalışılarak daha da geliştirilebilecek geniş bir bilgi tabanı sağlamak üzere tasarlanmıştır; veya öğrenciler mezuniyetten hemen sonra istihdam için gerekli olan temel bilgi ve becerileri edinebilirler.
Akademik odaklı programların yanı sıra, Üniversite aynı zamanda uzman mesleklerde (örneğin hemşirelik) kariyerler için eğitim ve nitelikler sağlayan mesleki Lisans programları da sunmaktadır. Bu eğitim, ilgili alanlardaki en iyi uzmanlar tarafından verilmektedir. Mesleki Lisans programları, Yüksek Lisans derecesi ile takip edilebilir.

Yüksek lisans programları
Charles Üniversitesi Yüksek Lisans programları, Lisans programlarından devam edecek şekilde tasarlanmıştır. Devam eden bir yüksek lisans derecesi programının standart uzunluğu iki yıldır. Bağımsız olan ve bir Lisans programından devam etmeyen bazı Yüksek Lisans programları vardır; bunlar son beş ila altı yıldır ve “uzun dönemli” Yüksek Lisans programları olarak bilinirler.
Düzenli olarak açık olan 120’den fazla çalışma alanını kapsayan 40’tan fazla yüksek lisans derecesi programı. Düzenli olarak devam eden tek uzun dönemli programlar Katolik Teoloji, Genel Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk ve Hukuk Bilimleri, İlköğretim ve Psikoloji programlarıdır.
Yüksek lisans programları, bir diploma tezinin savunmasını da içeren nihai Devlet Sınavı ile tamamlanır. Mezunlara “Master” akademik unvanı verilir (Mgr olarak kısaltılır).

Doktora programları
Doktora programları, lisans ve yüksek lisans programlarından, bireysel odaklanma ve belirli bir alanda, deneyimli bir süpervizör ile işbirliği içinde ve yürütmekten sorumlu konu alanı kurulunun rehberliğinde bağımsız araştırmaya vurgu ile ayrılan en yüksek resmi eğitimi temsil eder. Doktora programı. Doktora çalışmaları, öğrencileri araştırma alanında bir kariyere ve / veya bir dizi meslekte yüksek nitelikli çalışmaya hazırlar. Doktora programları, yüksek kaliteli araştırma faaliyetleri ile bütünleştirilmiştir. Charles Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti’ndeki en önemli doktora çalışmaları sağlayıcılarından biridir – Çek Cumhuriyeti’ndeki üç doktora öğrencisinden biri burada eğitim görmektedir. Bu nedenle, Üniversite doktora çalışmalarını uzun vadeli stratejik önceliklerinden biri olarak görmektedir ve diğer araştırma kurumlarıyla (özellikle Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi) ortaklıklar geliştirerek bu profili doktora çalışmalarında güçlendirmektedir.

Sizlerde AktifEdu aracılığı ile Yurtdışında eğitim almak isterseniz, bizlere ulaşınız.
0212 556 81 88 ya da [email protected]