DENKLİK KARARI

DENKLİK KARARI

DANIŞTAY`IN DENKLİK KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

DANIŞTAY’IN 19 Ağustos 2015 TARİHİNDE VERDİĞİ KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

 

Bilindiği üzere, Danıştay Bulgaristan Varna Teknik Üniversitesi’nden 2011 yılında mezun olan öğrencinin denklik başvurusuna 1 yıl boyunca herhangi bir cevap vermeyen YÖK’ün, öğrenci karşısında kaybettiği davaya yaptığı itirazı reddetmiş ve daha önceki karar metinlerinde görülmeyen bir netlikte, yurtdışında eğitim gören öğrencilerin lehine çok net hükümler koymuştu bu kararla…

Peki bu karar ne anlama geliyor? Ve ortaya koyduğu ilkeler nelerdir?

1-      YÖK, hangi şart ve koşulda olursa olsun, uluslar arası anlaşmaları hiçe sayan bir karar almaya yetkili değildir. Bu anlaşmalarda çok net ortaya konan bir gerçek vardır ki o da çok bariz bir eğitim içeriği ve kalite farkı yoksa YÖK bu anlaşmaya taraf olan ülkelerde eğitim alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aldıkları diplomaları tanımak mecburiyetindedir. Kaldı ki ilgili anlaşmalar imzalanırken, taraf ülkelerin eğitim sistemleri arasında bu maddeyi ihlal edecek bir farkın olmadığı konusunda da zımnen bir anlaşma ve karşılıklı teyitleşme olduğunu da ortaya koymaktadır.

 

2-      Türkiye’de artık temayül haline gelmiş olan uygulama, tanınırlığı olsa dahi, denklik işlemlerinde öğrencilere çıkartılan zorluklardır. Ancak, tarafı olunan anlaşmalar böyle bir kavram kargaşasına müsaade etmez niteliktedir. “Anılan Sözleşmenin I. Bölümünde “Tanıma”, bir yabancı eğitim belgesinin, eğitim ve/veya iş etkinliklerinde kullanılmak üzere yetkili makam tarafından resmi olarak kabulü şeklinde tanımlanmış” denerek bu konudaki hüküm çok net bir şekilde ortaya konmuştur.

 

3-      YÖK, özellikle web-sitesi üzerinden yayınladığı açıklamalarında ilan etmiş olduğu kararları, bırakın uluslar arası anlaşma maddelerine, kanunlara ve hatta kendi kurumunun yayınlamış olduğu Denklik Yönetmeliği’ne dahi dayandıramamaktadır.

 

4-      Danıştay’ın Denkliği’nin onaylanması yönünde karar verdiği öğrencinin okuduğu Varna Teknik Üniversitesi’nin eğitime başladığı 2007 yılında YÖK nezdinde tanınırlığının dahi olmadığını ve bunun kararı değiştirmediğini gözden kaçırmamak gerekmektedir.

 

SONUÇ:

Danıştay’ın son karar metnindeki ifadesiyle, (jus cogens) yani uluslararası emredici bir kural olan “ahde vefa” ilkesi gereği, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin imzalamış olduğu ilgili anlaşmaların maddelerine uyma mecburiyetine rağmen, YÖK ‘ün özerk bir kuruluş olarak denklik işlemlerinde “uygulama zorlukları” çıkarması ve şimdiye kadar görmüş olduğumuz mağduriyetleri artırması hala mümkündür. Ancak yurtdışında almayı planladığınız bütün eğitimlerde hukuki açıdan avantajlı olduğunuzu, kredi sayısı, ders içerikleri, yurtdışında bulunma süresi gibi konu başlıklarında üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirmeniz durumunda, dava yoluyla da olsa muhakkak surette denkliğinizi alabileceğinizi ilan etmek isteriz.

Bu konuda, Aktif Yurtdışı Eğitim olarak, öğrencilerimizin tamamıyla denklik başvurularını ve işlemlerini de içine alacak şekilde “eğitim süresi +1 yıllık” bir sözleşme imzaladığımızı da bilmenizi isteriz.

X
✅ Yurtdışı Eğitim :  Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ✅ Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği : Kayıtlı ✅ Kurumsal Telefon: 0212 556 81 88 ✅Dil Okulu : Tüm Ülkelerde Dil Okulu Fırsatı