İNGİLİZCE`DE MUCH - MANY KULLANIMI

İngilizce`de, miktardan bahsederken kullandığımız birçok kelime mevcut. Konu miktar olduğundan, bu kelimeler genellikle sayılabilen/sayılamayan veya azlık/çokluk gibi kategorilerde ayrışırlar. Much ve many miktar bildiren kelimelerden ikisidir.

Peki, bu kelimelerin diğer miktar bildiren kelimelerden farkları neler ve nerede, ne anlamlarda kullanılırlar?

Her iki kelime de anlam olarak sayıca, miktarca çokluk bildiren kelimelerdir.

Evet, neden iki tane var o zaman? Çünkü bunlardan biri, much, sayılamayan isimlerle, many ise sayılabilen isimlerle kullanılırlar.

Bir diğer önemli nokta ise bu iki kelime de genellikle olumlu cümlelerde kullanılmazlar. Demek oluyor ki, bu kelimeleriolumsuz veya soru cümlelerinde kullanmamız gerekiyor. Örneklere bakalım.

I don’t have much money.

 

There isn’t much butter on the bread.

 

Are there many students in your class?

Much ve many kelimeleri daha çok ‘How’ sorusu ile birlikte kullanılırlar. Sayılamayan isimler için ‘How much’ veya sayılabilen isimlerle ‘How many’ sorularını oluşturur ve bunlarla miktar sorarız. En çok kullanacağımız şekli de belki budur. Aşağıdaki örneklere bir göz atalım.


How much milk do you want?

How many books do you have in your library?

*dikkat ettiyseniz, How much/How many sorularının hemen ardından, miktarının sorduğumuz ismi getiriyoruz. (birinci örnekte ‘milk’, ikinci örnekte ‘books’)

Hatırlatmamız gereken bir ayrıntı da, ‘How much’ sorusu ile bir şeyin fiyatını sorabiliyor olmamız. Aşağıdaki örneğe bakalım.

How much is this dress?

Kaynak: Kaplan International

Bilgi Formu