TOEIC’in açılımı Uluslararası İletişim İngilizce Testi’dir. TOEIC sınavı, uluslararası düzeyde İngilizce konuşulan dünyada tanınmaktadır ve şirketler tarafından bir iş durumunda İngilizce yeterliliğinin kanıtı olarak kabul edilmektedir.

TOEIC Programı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, kâr amacı gütmeyen bir test geliştirme kuruluşu olan Eğitimsel Test Servisi (ETS) tarafından geliştirilmiştir. TOEIC Programı Japonya’da Uluslararası İş İletişimi Enstitüsü (IIBC) tarafından yönetilmektedir.

Bir endüstri lideri olarak 40 yıldır TOEIC programı, işyerinde ihtiyaç duyulan İngilizce iletişim becerilerini değerlendirmek için küresel bir standart belirlemiştir. TOEIC değerlendirmeleri, 160’tan fazla ülkede 14.000’den fazla kuruluşun, önemli kararları bildirmek için TOEIC puanlarına güvenmesiyle, dünya çapında en yaygın kullanılan değerlendirmelerdir.

1979’da Japon Ticaret ve Uluslararası Sanayi Bakanlığı (MITI) temsilcileri işyeri için tam bir İngilizce yeterlilik sınavı talep etmek üzere ETS ile temasa geçmişlerdir. Tarihsel olarak, İngilizce sınavlar, öncelikle dilbilgisi kuralları ve edebiyatı ile ilgili dar becerilere odaklanarak akademik ortamlar için oluşturulmuştur. Bu nedenle, ETS araştırmacıları, bireyin İngilizce, bir çalışma ortamında etkili iletişim kurma yeteneğini ölçmek için bir çözüm geliştirmiştir. Eğitimde kalite ve eşitlik mirasına sadık kalan ve değerlendirmede inovasyonun sınırlarını zorlayan ETS, işyeri İngilizcesi değerlendirmesi için küresel kalite standardı olan TOEIC programını oluşturmuştur.
TOEIC sınavları, dört temel İngilizce konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerisi boyunca adayları, CEFR seviyelerine eşlenmiş puanlarla değerlendirir.

160’tan fazla ülkede 14.000’den fazla kuruluş tarafından kullanılan TOEIC programı, işe alma ve en iyi kişileri atama konusunda daha bilinçli kararlar vermek için gereken güvenilir, kapsamlı ve karşılaştırılabilir verileri sağlayan küresel standart İngilizce değerlendirmesidir.
TOEIC programı, İngilizce öğretim ve öğreniminin daha etkili standartlarını hedeflemek için kullanılabilir. Daha güçlü küresel standartlar belirleyerek ve öğrenme sürecinde uzmanları destekleyerek, vatandaşlar ve çalışanlar, ülkenin ekonomik refahına katkıda bulunarak İngilizce becerilerinin gerekli olduğu işyerine daha iyi hazırlanırlar. Bu, ülkenizin dünya çapındaki itibarını güçlendirerek küresel pazarlarda ve uluslararası sahnede öne çıkmanıza yardımcı olabilir.

TOEIC Dinleme ve Okuma Testleri
Bölüm I: Dinleme için 45 dakika
Bölüm II: Okuma için 75 dakika
Biyografik soruları cevaplamak için yaklaşık 30 dakika süreniz bulunmaktadır.

Test İçeriği
Bölüm I: Dinleme
Sınav katılımcıları, İngilizce olarak kaydedilen çeşitli soruları ve kısa sohbetleri dinler, ardından duyduklarına göre soruları cevaplar (toplam 100 öğe).
Bölüm 1: Fotoğraflar
Bölüm 2: Soru-Yanıt

Bölüm 3: Konuşmalar
Bölüm 4: Kısa Görüşmeler

Bölüm II: Okuma

Sınav katılımcıları çeşitli materyalleri okur ve kendi hızlarında yanıt verir (toplam 100 soru).
Bölüm 5: Eksik Cümleler
Bölüm 6: Hata Tanıma veya Metin Tamamlama
Bölüm 7: Okuduğunu Anlama

TOEIC Dinleme ve Okuma testi adaylar dinlemek ve İngilizce okumak için işyeri ve gerçek yaşam koşullarında gerekli olan ne kadar iyi yapılabildiğini ölçmek için çeşitli kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır.
Eğitim Kurumları;
Birçok üniversite ve yüksek öğretim kurumu özellikle mühendislik ve işletme okulları öğrencilerin mezuniyetten önce TOEIC sınavına girmelerini şart koşmaktadır. Test puanları:
İngilizce yeterlilik düzeyleri öğrencilerin genel eğitiminin bir parçası olarak karşılanmaktadır.
Öğrenciler mezun olduktan sonra kariyerlerinde etkin bir şekilde kullanmak için yeterli İngilizce dil becerisine sahiptir.

Ayrıca, öğrencilere İngilizce yeterliliklerini dünyanın dört bir yanındaki potansiyel işverenlere göstermek için kullanılabilecek bir İngilizce yeterlilik belgesi verir.
İngilizce Eğitim Programları;
Dil okulları gibi eğitim programları, iş piyasasına girmeye hazırlanırken bireylerin dil becerilerini test etmek için TOEIC sınavını harici ve objektif bir araç olarak sunabilir. Test puanları aşağıdakiler için kullanılır:
Gelen ve devam eden öğrencileri uygun sınıf seviyelerine yerleştirir,
Öğrencinin ilerlemesini göstermek( test birden fazla kez yapıldığında, test puanlarında iyileşme ölçülebilir.)
Okul programının etkinliğini ve öğrenci kariyer hazırlığının etkisini değerlendirir eğer test eğitim kursunun başında ve sonunda verilirse, test puanlarındaki artış programın öğrencilerin dil becerilerini ne kadar geliştirdiğini gösterebilir.

Kuruluşlar;
Küçük işletmeler, çok uluslu şirketler ve devlet kurumları, aşağıdakileri içeren personel kararları almak için TOEIC test puanlarını bir yönetim aracı olarak kullanır:
Çalışanları işe almak, terfi ettirmek ve konumlandırmak
İş veya dil eğitimi,
Denizaşırı görevler,
Test puanları, çalışanların aşağıdakiler için gerekli İngilizce becerilerine sahip olup olmadığını gösterir;
Belirli iş sorumluluklarını yerine getirmek,
İngilizce yürütülen eğitimlere katılmak ve bunlardan yararlanmak,
İngilizce konuşulan bir ülkeye gönderildiyse başarılı bir şekilde çalışın ve etkileşim kurmak,
Kuruluş içinde ilerleme veya daha fazla İngilizce eğitimine ihtiyaç duyma.

TOEIC Konuşma ve Yazma Testleri
Günlük yaşam ve iş yerinde kullanılan İngilizce dil becerilerini değerlendirir. Sınava girenler yazılı ve sözlü olarak gerçek dünyadaki sorulara ve senaryolara cevap vermek zorundadır. Testler, işyerinde kullanılan ortak günlük kelimeleri, kelime öbeklerini ve anahtar ifadeleri kullanır. Konuşma ve Yazma testleri aşağıdaki formatlarda birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir:

TOEIC Testi Konuşma
İçerik: 11 soru
Süre: Yaklaşık 20 dakika
Puan ölçeği: 0–200
Yüksek sesle metin okuma, resim tanımla, sorulara cevap verme, verilen bilgileri kullanarak soruları cevaplama, çözüm önerme, görüş belirtme aşamalarından oluşmaktadır.
TOEIC Testi Yazma
İçerik: 8 soru
Süre: Yaklaşık 60 dakika
Puan ölçeği: 0–200
Bir resme dayalı bir cümle yazma, yazılı bir talebi yanıtlama ve son olarak Bir görüş makalesi yazmanız beklenir.

TOEIC sınavına hazırlık kursları hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.