• Kuruluş: 1884
  • Yer: Philadelphia, PA
  • Kurum Türü: Özel
  • Bölümleri ve Programlar: Lisans ve Yüksek Lisans: 60+
  • En Popüler Bölümleri: Mimarlık, Sürdürülebilir Tasarım, GeoDesign, İnşaat Yönetimi, Çevresel Sürdürülebilirlik, İşletme, Mühendislik, Endüstriyel Tasarım, Animasyon, Grafik Tasarım İletişim, Tekstil Tasarımı, Tekstil Maddeleri, Teknoloji
  • Öğrenci Nüfus: 3200
  • Öğrenci-Fakülte Oranı: 13: 1
  • Akreditasyon: Orta Amerika Komisyonu Yükseköğretim
  • Yakın: Center City Philadelphia, New York, Washington DC,
  • Web sitesi: www.philau.edu
– UNDERGRADUATE – LİSANS
– Animation and Digital Media – Animasyon ve Dijital Medya
– Architecture (5 year B.Arch) – Mimarlık (5 yıl B.Arch)
– Architectural Studies – Mimari Çalışmalar
– Architectural Design – Mimari tasarım
– Technology – Teknoloji
– Historic Preservation – Tarihi Koruma
– Biochemistry – Biyokimya
– Biology – Biyoloji
– Biopsychology – Biyopsikoloji
– Business – İş
– Accounting – Muhasebe
– Finance – Maliye
– International Business – Uluslararası iş
– Management – Yönetim
– Marketing – Pazarlama
– Chemistry – Kimya
– Communication – İletişim
– Construction Management – İnşaat yönetimi
– Engineering, B.S.E. – Mühendislik, BSE
– Architecture – Mimari
– Composites – Kompozit
– Industrial – Sanayi
– Textile – Tekstil
– Environmental Sustainability – Çevresel sürdürülebilirlik
– Fashion Design – Moda Tasarımı
– Fashion Merchandising and Management – Moda Mağazacılık ve Yönetim
– Graphic Design Communication – Grafik Tasarım İletişimi
– Health Sciences – Sağlık Bilimleri
– Health SciencesB.S./ Community and Trauma Counseling, M.S* – Sağlık SciencesB.S./ Topluluğu ve Travma Danışmanlık, MS *
– Health Sciences/ Occupational Therapy – Freshman only (combined B.S./MI.S.)* – Sağlık Bilimleri / Mesleki Terapi – Freshman sadece (. Kombine BS / MI.S) *
– Industrial Design – Endüstriyel Tasarım
– Interactive Design and Development – İnteraktif Tasarım ve Geliştirme
– Design – Tasarım
– Development – Gelişim
– E-Commerce – E-Ticaret
– Animation and Digital Media – Animasyon ve Dijital Medya
– Interior Design – İç dizayn
– Landscape Architecture – Peyzaj Mimarlığı
– Law and Society – Hukuk ve Toplum
– Mechanical Engineering, B.S.E. – Makine Mühendisliği, BSE
– Pre-Medical Studies – Ön Tıp Çalışmaları
– Psychology – Psikoloji
– Physician Assistant Studies- Freshman only (five-year B.S./M.S.)* – Hekim Yardımcısı Studies- Freshman sadece (beş yıllık BS / MS) *
– Psychology, B.S./ Community and Trauma Counseling, M.S.)* – Psikoloji, BS / Toplum ve Travma Danışmanlık, MS) *
– Textile Design – Tekstil Tasarımı
– Textile Materials Technology – Tekstil Malzeme Teknolojisi
GRADUATE MEZUN OLMAK
– Architecture – Mimari
– Community and Trauma Counseling – Toplum ve Travma Danışmanlık
– Construction Management – İnşaat yönetimi
– Disaster Medicine and Management – Afet Tıbbı ve Yönetimi
– GeoDesign – GeoDesign
– Global Fashion Enterprise – Küresel Moda Şirket
– Industrial Design – Endüstriyel Tasarım
– Interior Architecture – İç mimari
– MBA Programs – MBA Programları
– Innovation MBA – Yenilik Mba
– Strategic Design MBA* – Stratejik Tasarım MBA *
– Midwifery* – Ebelik *
– Occupational Therapy, M.S. and OTD* – İş ve Uğraşı Tedavisi, MS ve OTD *
– Physician Assistant Studies* – Doktor Asistanlığı Eğitimleri *
– Surface Imaging – Yüzey Görüntüleme
– Sustainable Design – Sürdürülebilir tasarım
– Taxation – Vergilendirme
– Textile Design – Tekstil Tasarımı
– Textile Engineering – Tekstil Mühendisliği
– Textile Engineering and Sciences (Ph.D.) – Tekstil Mühendisliği ve Bilimleri (Doktora)
– User Experience & Interaction Design – Kullanıcı Deneyimi ve Etkileşim Tasarımı
LİSANS DOĞRUDAN * LİSANSÜSTÜ DOĞRUDAN *
35.620 $ akademik yıl başına. 18.900 $ akademik yıl başına.