CELTA ve DELTA kursları, yurt dışında belirli kurumlar tarafından Teacher Training adı altında İngilizce Öğretmenlerine yönelik eğitim programlarıdı.

CELTA nedir?

Celta,  ”Certificate in Teaching English to Adults Speakers of Other Languages” nın kısaltılmışıdır. Yetişkin öğrencilere eğitim verme amacı olan öğretmenler için düzenlenen yeterlilik sertifikasıdır. Bu program dan sadece, anadili İngilizce olmayıp İngilizce eğitimi vermek isteyen İngilizce Öğretmenleri yararlanabilir. Bu program, Örneğin; İngiliz ve Amerikan dili filolojisi mezunu olup, öğretmenlik tecrübesi olmayan veya az olan veya Öğretmenlik sertifikasına sahip olmayıp İngilizce Öğretmenlik yapmak isteyen kişilere hitab eder. Bu sertifikayı alan İngilizce Öğretmenleri, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar öğretmenlik yapabilme imkanına sahip olurlar. Bu sertifika, ”UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE” (UCLES) kurumu tarafından verilir. Bu sertifika, Cambridge Üniversitesi tarafından onaylıdır. Celta eğitimine öncülük eden ülkeler arasında en yaygını İngiltere’dir. Kurslar 4 hafta sürmektedir. Öğretmen adayları bu süreçte İngiltere’de ki yerel okullarda ingilizce öğretmenliği yapma deneyimlerine de sahip olurlar, bu tecrübeye kurslar esnasında ki pratik uygulama derslerine katılarak sahip olmak mümkündür.

Celta Sertifika Programı, deneyimsiz veya az deneyimli her seviye de İngilizce Öğretmenlerine yönelik programlardır. Her yıl yaklaşık 900 kurs açılmakta ve bu kurslardan 10000 aday başarılı sonuç almaktadır. Tam zamanlı olarak alındığında 4-5 hafta sürmektedir, her ay bu programa dahil olunabilir, program her hangi bir final sınavına tabii değildir, Cambridge Üniversitesi Esol Departmanı tarafından 2 aşamalı değerlendirme ile sonuçlanır.

Adaylar, Stajyer Öğretmenlik ve Yazılı Ödevler aşamalarını geçmeleri durumunda, tüm dünya da geçerliliğe sahip olan Celta Sertifikası’nı almaya hak kazanırlar. Bu sertifika alındıktan sonra kursiyerler, dünya da diledikleri yerlerde İngilizce dersi verebilirler.

Tam Zamanlı Celta Kursları:

Tam zamanlı bir CELTA kursu 4 hafta ve toplamda 120 saat olmak üzere 09:00-17:00 saatleri arasında Pazartesi-Cuma günlerini kapsayacak şekilde düzenlenir. Bu program özel olarak artı 60 saat ev ödevleri yapılacak biçimde düzenlenmiştir.

DELTA nedir?

Delta,  ‘’Diploma in Teaching English to Adults Speakers of Other Languages’’ in kısaltılmışıdır. Yetişkinlere eğitim veren Öğretmenler için düzenlenen yeterlilik diplomasıdır. Bu program, aktif olarak çalışmakta ve en az 2 yıl tecrübesi olan 21 yaş ve üstü Öğretmenler için geçerlidir. Celta alan bir İngilizce Öğretmeni Delta’da alabilir. Bu diploma, University Of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) tarafından verilir. Cambridge Üniversitesi tarafından onaylıdır. Bu program 2-3 ay süren yoğun bir programdır. Teorik ve pratik eğitim birlikte verilir. İngiltere’de Öğretmenlik tecrübesi edinilir. Sınava İngiltere’de girilir.

Kurs Programı;

Stajyer öğretmenlik yapma, sınıf içinde tecrübeli öğretmenleri gözlemleme, birçok pratik konularda yazılı ödevler teslim etme, bir adet örnek olay inceleme ve bir adet yazılı sınava girmek.

Kursiyerler program süresince, dışarıdan gelen öğretmenler ve Cambridge Üniversitesi ESOL departmanı tarafından görevlendirilmiş gözlemciler tarafından değerlendirmeye tabi tutulurlar. Değerlendirmede 3 aşama vardır;

Kurs İçi Çalışma, Örnek Olay İnceleme, Yazılı Sınav

Diploma almaya hak kazanabilmek için, bu üç aşamadan da geçmek gerekir.

 

Detaylı bilgi için ;  0212 556 81 88  [email protected]